הזוכים

משנת 1998 עת חולקו שתי המלגות הראשונות, ועד היום, קרן זאביק חילקה 136 מלגות בסך כולל של יותר מ 4.5 מליון ש"ח.

הזוכים במילגות לשנת הלימודים תשע"ז, 2016-17 הם:

טל אשר

זיו גולני

אילון כהן

רומן בנגוייב

עוז בן דוד

קובי מן-אל

טל קולר

תומר בריקמן

נדב שליט

אליהו ולדמן

 

 

 

 

אנו מאחלים לזוכים שנת לימודים פוריה ומוצלחת ומקווים לראותם בין התורמים לקרן בעתיד!

 

נאמני קרן זאביק