סיכום פעילות הקרן לשנת תשע"ז, 2017

דו"ח פעילות הקרן ע"ש "זומרפלד זאביק ז"ל – הקדש ציבורי על שמו" לשנת 2017.

 

בשנת 2017 חילקנו 10 מלגות וזאת בהתאם להצלחה שהיתה לנו בתרומות שנתקבלו

סה"כ המלגות שחולקו 342,000

בתחילת חודש ספטמבר 2017ראיינו הצוותים את המועמדים השונים ובאמצע חודש ספטמבר התכנסנו חברי נאמני הקרן ובהחלטת רוב נבחרו 18 מועמדים למלגות.

בשנת 2016 הצלחנו להתרים סך של 157,930 ₪
בסוף שנת 2016 סה"כ הכספים שהצטברו בקרן הם ,758,487 ₪ .