סיכום פעילות הקרן לשנת תשע"ו, 2016

דו"ח פעילות הקרן ע"ש "זומרפלד זאביק ז"ל – הקדש ציבורי על שמו" לשנת 2016.

 

בשנת 2016 חילקנו 10 מלגות וזאת בהתאם להצלחה שהיתה לנו בתרומות שנתקבלו

סה"כ המלגות שחולקו 342,000

במהלך חודש ספטמבר 2016ראיינו הצוותים את המועמדים השונים ובסוף חודש ספטמבר התכנסנו חברי נאמני הקרן ובהחלטת רוב נבחרו 10 מועמדים למלגות.

בשנת 2016 הצלחנו להתרים סך של 157,930 ₪
בסוף שנת 2016 סה"כ הכספים שהצטברו בקרן הם ,758,487 ₪ .